MENU

Čo ste dnes jedli? A aký to má vplyv na vznik rakoviny?

medicc
Výživa je dnes diskutovaná viac ako kedykoľvek predtým. Táto téma je aktuálna, ale aj sporná. Všetci musíme jesť - jedlo je po­trebné, dáva nám silu a dokáže aj potešíť. Správnou výživou sa však dá mnohým chorobám zabrániť, ako aj dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Rakovina nie je výnimkou.

Jedlo je zároveň je aj súčasťou každej kultúry a zvyklostí, nedá sa oddeliť od psyché a často krát ani od svetonázoru a životného štýlu. Odpo­rúčania na tému „správna výživa“ siahajú od „podľa možnosti rôznoro­dej stravy“, až po jednostranný stravovací režim s mnohými zákazmi a sľubovanými zázračnými výsledkami.

 

Robme to, čo je v naších silách

Príliš málo a príliš veľa jedla, ako aj nevhodná strava spô­sobujú ochorenia. Správnou výživou sa však dá mnohým chorobám zabrániť, ako aj dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu.

Vznik a následný rast rakoviny sám o sebe nezávisí iba od stravy. Tento proces je to komplikovaný a mnohostupňový. Na niektoré veci nemáme priamy vplov - znečistené ovzdušie, pracovné podmienky, nadmerné žia­renia, vírusy a dedičstvo v génoch po predkoch. Na čo však máme vplyv a čo zmeniť môžeme je náš životný štýl, pretože súvislosť medzi životným štýlom a vznikom rakoviny je stále jasnejšia.

Je veľmi ťažké zistiť, do akej miery určité stravovacie návyky ovplyv­ňujú vznik rakoviny. V súčasnoti však už existujú isté poznatky, ktoré majú význam v prevencii rakoviny vzhľdom na stravovacie náviky.

 

Vyvarujte sa nasledovných vecí

Rakovina má mnoho príčin. Pokusy, laboratórne vyšetrenia a dlhodobé sledovanie obyvateľ­stva ukazujú, že na vznik rôznych rakovinových ochorení majú vplyv niektoré stravovacie návyky a určité súčasti potravy. Čo môže negatívne vplývať na vznik rakoviny a súvisí to s naším stravovaním? Sú to nasledovné faktory:

 • nadmerná výživa a nadváha
 • niektoré potraviny konzumované v nadmernom množstve, napr. tuky, bielkoviny, alkohol, soľ
 • nedostatok určitých súčastí potravy, ako sú balastné látky, bielkoviny, vitamíny a minerálne látky
 • škodlivé látky, napr. plesňový jed – aflatoxín–a jed z ovocnej hniloby– patulín, ktoré sa vyskytujú v prírode
 • škodliviny, ktoré sa dostávajú do potravín – či už chceme a či nie – počas ich výroby a spracovania: niektoré prídavné látky, napr. rých­losoľ (obsahuje dusitany), nebezpečná tvorba nitrozoamínov, benz­pyrén a iné rakovinotvorné uhľovodíky, ako sú produkty spaľovania pri údení a grilovaní, pozostatky hnojív (dusičnany), ekologické jedy (olovo, kadmium), benzpyrén z benzínových motorov a priemyselné exhaláty

 

Nebezpečná nadváha podporuje vznik rakoviny

Nadváha sa považuje za rizikový faktor pri vzniku nádorov ženských po­hlavných orgánov, žlčníka, hrubého čreva a pravdepodobne aj obličiek. Vysoká spotreba nezdravých tukov v potrave sa dáva do súvisu s rakovinou hrubého čreva, prsníka, slinivky brušnej (pankreasu) a prostaty.

V priemyselne rozvinutých krajinách sa konzumuje denne 100 až 150 gramov tuku s vysokým podielom živočíšnych tukov z mäsa a údenín (saláma, špekáčiky, klobásy a iné). Veľa tukov v potrave znamená, že sa zažívacie šťavy, najmä žlč, vylučujú vo väčšom množstve. Črevné baktérie môžu nadbytok žlčových kyselín premeniť na látky vyvolávajúce rakovi­nu hrubého čreva.

Napriek tomu, že všetci vieme, aké sú s nadváhou spojené riziká, trpí viac ako 50% populácie Slovenska nadváhou. Prečo je tomu tak a ako sa tomu dá zabrániť? Prečítajte si tento článok a možno vás inšpiruje k zmene životného štýlu.

 

Nedostatok balastných látok a jeho dôsledky

K tomu všetkému pristupuje v našej súčasnej strave aj nedostatok balastných látok. Balastné lát­ky sú medzi inými rastlinné vlákna, ktoré sa napr. pri mletí obilia z múky odstraňujú. Začiatkom tohto storočia, keď sa konzumovalo viac obilnín (krúpy, ovos, proso, pohánka) a strukovín, prijal človek denne v potrave asi 100 gramov balastných lá­tok.

Dnes je to iba okolo 20 gramov a niekdy oveľa menej! Výživa chudobná na balastné látky je škodlivá, lebo čas zotrvania zbytkov potravy v čreve je dlhší ako pri vlákninovej strave, preto sa škodlivé látky nevylučujú z tela dosť rýchlo. Balastné látky z otrúb, zeleniny a ovocia môžu na seba priamo viazať ra­kovinotvorné látky, prípadne zabrániť ich vzniku.

 

Bielkoviny, cukor a alkohol

Vzťah medzi vysokou spotrebou živočíšnych tukov a rakovinou prs­níka sa ukazuje v premene niektorých hormónov na látky podporujúce vznik rakoviny. To isté platí pravdepodobne aj pre vznik rakoviny prosta­ty. Pretože vysoká spotreba tukov je často spojená s nadváhou, ťažko od seba oddeliť vplyv týchto faktorov.

Bielkoviny (proteíny) sú potrebné ako stavebné kamene pre tvorbu mnohých telesných látok. Ich nedostatok môže oslabiť obranyschopnosť organizmu a podporovať tak vznik rakoviny. Na druhej strane sa zdá, že vysoká spotreba bielkovín, najmä živočíšneho pôvodu – z mäsa – môže podporiť vznik rakoviny hrubého čreva.

Nadmerný prívod cukru pravdepodobne podporuje vznik rakoviny prsníka. Hoci výsledky viacerých výskumov nie sú jednoznačné, je aj pre iné dôvody (nadváha, cukor ako „zlodej vitamínov“, žiadne balastné lát­ky, zubný kaz) správne a potrebné obvyklú dennú spotrebu cukru znížiť.

Je isté, že pravidelná a nadmerná konzumácia alkoholu (najmä kon­centrovaného) je hlavnou príčinou cirkózy, ktorá zvyšuje riziko vzniku rakoviny pečene. Chronický alkoholizmus spolu s fajčením zvyšuje rizi­ko nádorov ústnej dutiny, hrtana a pažeráka. Rakovina prsníka sa u žien s vysokou spotrebou alkoholu vyskytuje častejšie ako u tých, ktoré alkohol pijú len zriedkavo.

Pitie koncentrovaných alkoholických nápojov a súčas­né fajčenie znamená mimoriadne vysoké riziko ochorenia na rakovinu.

 

Ako teda znížiť riziko rakoviny spôsobenej naším stravovaním?

Ak budete dodržovať nasledovné zásady, mali by ste vo veľkej miere znížiť rizoko vzniku rakoviny spôsobeného zlým stravovaním:

 1. Vyhýbajte sa nadváhe, jedzte potraviny s nižším obsahom tukov, ne­odporúča sa ani vysoká spotreba mäsa a cukru
 2. Jedzte denne čerstvú zeleninu a ovocie a celozrnné potraviny akého­koľvek druhu
 3. Zeleninu a ovocie vždy dokonale umyte, odstráňte vonkajšie listy. Vy­hýbajte sa vnútornostiam
 4. Uprednostňujte sezónnu zeleninu a neprihrievajte zeleninu bohatú na dusičnany, napr. špenát
 5. Jedzte len zriedkavo potraviny konzervované soľou, nakladané do soli alebo údené, ako sú údená slanina, šunka, klobása, údené ryby a rybie konzervy! Pri grilovaní treba bezpodmienečne zachovávať určité pra­vidlá, alebo úplne prestať grilovať na drevenom uhlí. Do soli naklada­né mäso nezohrievať na vyššiu teplotu, teda nepiecť a negrilovať.
 6. Nejedzte plesňou napadnuté potraviny ani čiastočne poškodené ore­chy
 7. Obmedzte spotrebu alkoholu
 8. Nefajčite!
 • Zdroj informácií: Ako sa správne stravovať. Informácie a rady pre verejnosť a pacientov. Liga proti rakovine
Čo ste dnes jedli? A aký to má vplyv na vznik rakoviny? - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.