MENU

Rakovina obličiek

medicc
Rakovina obličiek je primárne chirurgická choroba, ale na jej diagnostike a liečbe sa môže podieľať mnoho špecialistov (onkológ, patológ, rádiodiagnostik, rádioterapeut, urológ), lebo nádor sa môže prezentovať rôznymi príznakmi.

V dnešnej ére neinvazívnych zobrazovacích metód sa začiatočná diagnóza často urobí náhodne, najčastejšie pri ultrasonografickom vyšetrení horné hobrucha.

V ostatných desaťročiach sa pozoruje neustály vzostup výskytu rakoviny obličiek. Zvyšujúci výskyt sa odôvodňuje používaním neinvazívnych zobrazovacích postupov, ktoré náhodne zistia nádory. Väčšina týchto nádorov je v skorých štádiách s dobre diferencovanými bunkami a nádory priaznivo odpovedajú na chirurgickú liečbu. 20-30 % pacientov sa však stále prezentuje príznakmi z metastáz. Napriek nedávnemu objavu „cielenej liečby“ rakovina obličky s metastázami ostáva u väčšiny pacientov závažnou chorobou.

operating-room

Obličky a močový systém

 

Obličky sú párové orgány fazuľového tvaru uložené nad pásom, po oboch stranách chrbtice. Ich hlavnou úlohou je filtrovať krv a tvoriť moč s cieľom zbaviť telo odpadových látok.

Ako krv preteká obličkami, odstraňujú sa z nej odpadové látky a prebytočná voda. Výsledná tekutina – moč sa zberá v obličkovej panvičke, odteká z každej obličky dlhou rúrkou (močovod) do močového mechúra, kde sa uskladňuje. Po naplnení močového mechúra sa moč vyprázdňuje cez močovú rúru. Navyše, obličky pomáhajú kontrolovať krvný tlak a regulovať tvorbu červených krviniek.

 

Výskyt rakoviny obličiek

 

Rakovina obličiek je s podielom 2-3 % na všetkých nádoroch skôr zriedkavá, predsa po rakovine prostaty a nádoroch močového mechúra je tretím najčastejším urologickým malígnym nádorom. Na Slovensku treba každoročne počítať približne so 600 novými karcinómami obličiek, pričom výskyt rakoviny obličiek stúpa na celom svete, najmä však vo vyspelých krajinách.

Vzostup výskytu možno vysvetliť nielen zavedením moderných zobrazovacích metód, ale aj skutočným zvýšením výskytu choroby. Rakovina obličiek postihuje dvakrát častejšie mužov ako ženy s najvyšším výskytom medzi 60-70 rokom života.

V súčasnosti príčiny rakoviny obličiek nie sú známe a zriedka sa dá vysvetliť, prečo jedna osoba ochorie a druhá nie. Je však jasné, že choroba nie je nákazlivá, nikto nemôže „chytiť“ rakovinu obličky od druhej osoby.

a-placid-old-age

Pracovníci vo výskume rakoviny hľadajú v populácii faktory, ktoré sú častejšie u ľudí s rakovinou obličiek. Tieto štúdie pomáhajú hľadať rizikové faktory. Je známe, že väčšina ľudí s týmito rizikovými faktormi nedostane rakovinu obličky a ľudia, ktorí majú rakovinu obličky nemusia mať tieto faktory. Riziko rakoviny obličiek sa zvyšuje s vekom. Výskumy ukazujú, že u fajčiarov sa rakovina obličky vyskytne dvakrát častejšie ako nefajčiarov.

Čím dlhšie osoba fajčí, tým je väčšie riziko vzniku rakoviny obličky. Podľa najnovších poznatkov tučnota je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny obličiek. Prepojenie medzi tučnotou a vznikom malígneho nádoru tvoria adipocytogény, výlučky tukových buniek. Presné mechanizmy účinkov adipocytokínov nie sú známe. Medzi rizikovými faktormi sa zistil vysoký krvný tlak, prípadne lieky používané na liečbu vysokého tlaku. Ďalšie faktory spojené so vznikom rakoviny sú expozícia ťažkým kovom a azbestu.

  • Zdroj informácií: Liga proti rakovine SR - Rakovina obličiek. 2009. Ďakujeme LPR za možnosť uverejnenia.
Rakovina obličiek - 3.5 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.