MENU

Rakovina prsníka - samovyšetrenie prsníka

medicc
Samovyšetrenie prsníkov Samovyšetrenie prsníkov
Cieľom sekundárnej prevencie je včasná detekcia a terapia karcinómu prsníka v počiatočných štádiách. Samovyšetrenie prsníka je jedným z najlepších spôsobov, ako zistiť malý zhubný nádor. Toto vyšetrenie nie je náročné. Efektivita tohto vyšetrenia sa posudzuje veľmi ťažko, kvôli individuálnej schopnosti vykonávať túto metódu. Na druhej strane výhodou samovyšetrovania je pomoc pri upozornení na abnormality.

Cieľom sekundárnej prevencie je včasná detekcia a terapia karcinómu prsníka v počiatočných štádiách. Karcinóm je lokalizovaný na mieste vzniku. Výhodou včasného zistenia karcinómu prsníka je obmedzenie rozsahu ochorenia vďaka začatiu včasnej liečby, je tu taktiež vyššia možnosť úplného vyliečenia. V prípade nutnosti chirurgického zákroku je možnosť využitia menej radikálneho výkonu a predovšetkým zníženie mortality rakoviny prsníka.

Samovyšetrenie prsníka

Samovyšetrenie prsníka je jedným z najlepších spôsobov, ako zistiť malý zhubný nádor. Toto vyšetrenie nie je náročné. Náročnejšie ako samotné vyšetrenie je spomenúť si na vykonávanie takéhoto vyšetrenie každý mesiac. Toto vyšetrenie je potrebné vykonávať pravidelne. Samovyšetrenie by sa malo vykonávať v čase, keď sú v prsníkoch čo najmenšie hormonálne zmeny. Toto obdobie nastane po skončení menštruácie. Delíme ho do troch fáz.

V prvej fáze je žena postavená pred zrkadlom s voľne spustenými rukami pozorne sleduje obe svoje prsia. Všíma si symetrie, tvaru, priehlbiniek alebo zmien na koži. Niektoré zo žien majú ľahkú asymetriu pŕs, väčšinou od puberty.

Pozorovanie vykonáva žena spredu, následne z pravého a ľavého boku. Potom sa pozerá do zrkadla a dáva ruky nad hlavu, ďalej ruky založí za hlavu a tlačí ich dozadu. Následne položí ruky v bok. Zvesí ramená a nepatrne skloní hlavu, lakte má mierne dopredu. Stále sleduje svoje prsníky a hľadá prípadné asymetrie.

V prípade patologických zmien môže žena pozorovať priehlbinky, vťahovanie kože a iné. Po vlažnej sprche sú bradavky aj koža prsníka vláčne, preto sa nasledujúce dve fázy vykonávajú po večernej kúpeli.

V druhej fáze so zdvihnutou pravou rukou, starostlivo a opakovane prehmatáva bruškami prstov ľavej ruky pravý prsník, postupne v dolnom, vonkajšom a oboch vnútorných kvadrantoch. V malých sústredených kruhoch sa pohybuje prstami okolo prsného dvorca a postupne cez celý prsník. Týmto spôsobom sa postupuje aj pri vyšetrení ľavého prsníka.

Venovať pozornosť je potrebné akejkoľvek hrčke alebo nepravidelnosti v podkožnom tkanive. Vyšetrenie sa môže doplniť vyšetrením oboma rukami proti sebe. Nasleduje jemné uchopenie bradavky medzi dvoma prstami, sleduje sa nepravidelnosť, možné rezistencie v bradavkách.

Záverečná tretia fáza sa vykonáva v polohe ležmo, kedy žena leží na chrbte na rovnej podložke. Zloženou osuškou alebo vankúšom má podložené pravé rameno, pravú ruku má položenú za hlavou alebo v bok. Tým dôjde k “rozliatiu“ prsníka, ktoré umožní jednoduchšie prehmatanie ľavou rukou. Rovnako ako v stoji sa používajú kruhové pohyby. Vyšetrenie sa zopakuje na ľavej strane.

Oboznámenie so samovyšetrením prsníkov

Svoje nezastupiteľné miesto pre edukáciu samovyšetrenia prsníkov žien, má zvlášť cenný individuálny nácvik s lekárom počas fyzikálneho vyšetrovania. Existuje veľké množstvo videokaziet s podrobnými inštrukciami a praktickým vysvetlením základných pojmov. Taktiež na internete sa dá nájsť veľa kvalitných videí s názornými ukážkami.

Veľa informácií môžu poskytnúť praktickí lekári a zdravotné sestry. Najmä v gynekologických ambulanciách by mal zdravotnícky personál poznať techniku ​​samovyšetrenia tak, aby mohol pacientky dôkladne s touto technikou zoznámiť. Dôležité je však pripomenúť, že samovyšetrenie nikdy nemôže a nemalo by nahradiť vyšetrenie lekárom a v žiadnom prípade nemôže nahradiť mamografický skríning.

Efektivita tohto vyšetrenia sa posudzuje veľmi ťažko, a to z dôvodu individuálnej schopnosti vykonávať túto metódu. Na druhej strane bezpochyby výhodou tohto samovyšetrovania je, že pomáha upozorniť na najrôznejšie abnormality, ktoré potom vedú k ďalšiemu vyšetreniu.

 

  • Zdroj informácií: ABRAHÁMOVÁ, J. Prevence karcinomu prsu, DVOŘÁK, K. 2003. Prevence v mamologii. Praktická gynekologie, VALLOVÁ, J.: Stručný přehled informácí o karcinomu prsu, epidemiologii, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a mortalietě tohto onemocnění.
Rakovina prsníka - samovyšetrenie prsníka - 4.7 out of 5 based on 9 reviews

Video

Návod na samovyšetrenie prsníkov
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.