MENU

Flavonoidy ako antioxidanty a ich účinky

medicc
Voľné radikály prestavujú atómy alebo skupinu atómov s nepárnym počtom elektrónov. Sú to nestabilné molekuly obsahujúce atóm vodíka, molekuly kyslíka alebo molekulu oxidu dusnatého.

Antioxidanty vznikajú v dôsledku reakcie kyslíka s niektorými molekulami. Môžu vznikať poškodením buniek, ktoré vzniká fajčením, pôsobením UV žiarenia alebo znečistením vzduchu. Voľné radikály sú dôležité pre fungovanie nášho tela, pretože sa zúčastňujú na dôležitých procesoch ako napr. obranyschopnosť.

 

Väčšia hladina týchto nestabilných zlúčenín predstavuje ohrozenie organizmu v podobe vzniku chronických ochorení akou je rakovina, mŕtvica, šedý zákal a iné.

Antioxidanty sú látky, ktoré majú preventívne účinky proti vplyvu voľných radikálov.

 

Antioxidačná aktivita flavonoidov zahŕňa:

  • priame vylučovanie reaktívnych foriem kyslíka,
  • aktiváciu antioxidačných enzýmov,
  • chelatačné účinky
  • zníženie α - tokoferolových radikálov,
  • inhibíciu oxidázy,
  • zmiernenie oxidačného stresu v dôsledku oxidu dusnatého,
  • zvýšenie hladiny kyseliny močovej,
  • zvýšenie antioxidačných vlastností nízkomolekulárnych antioxidantov.

 

Antimikrobiálne účinky flavonoidov

 

Medzi ne zaraďujeme antivírusové a antibakteriálne pôsobenie flavonoidov. Moderná medicína a rôzne farmakologické spoločnosti riešia v súčasnosti celosvetový problém, ktorým je odolnosť liečiv pred rôznymi druhmi baktérii a vírusov. Už v minulosti ľudia poznali antimikrobiálnu pôsobnosť flavonoidov. Využívali celý rad prípravkov ako napr. rastlinu Aksamitník incký (Tagetes minuta, L.) ktorá bola známa na liečbu infekčných ochorení v argentínskom ľudovom liečiteľstve.

 

Liečivý efekt propolisu bol známy už za čias Hippokrata (460-377 p.n.l.) a je opísaný v Starom zákone. Propolis bol medikamentom na liečbu rán a vredov. V Číne sa na medikáciu abcesov a infekcií ústnej dutiny používala rastlina Šišák bajkalský (Scutellaria Baicalensis L.) vďaka flavónu baikaleínu, ktorý dodával tejto rastline liečivú silu.

honey-8236

Antimikrobiálne účinky flavonoidov

 

Mnohé rastliny s vysokou mierou bioflavonoidov vykazujú antibakteriálne vlastnosti ako napr. rastliny Hypericum, Capsella a Chromolaena. Antibakteriálna aktivita flavonoidov spočíva v inhibícii syntézy nukleových kyselín, inhibícii funkcie cytoplazmatických membrán a v spomalení metabolizmu bakteriálnych buniek.

 

Syntéza DNA je silne inhibovaná v bakteriálnom kmeni Proteus vulgaris a syntéza RNA je značne ovplyvnená v kmeni Staphylococcus aureus, prostredníctvom pôsobenia niektorých druhov flavonoidov, a to robinetínu, myricetínu a epigalokatechínu. V týchto kmeňoch je poškodená aj syntéza bielkovín a lipidov. Ďalšie výskumy ukázali, že 14 druhov flavonoidov s rôznou štruktúrou vykazuje antibakteriálnu aktivitu proti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus typhimurium a Stenotrophomonas maltophilia.

 

Antivírusové účinky flavonoidov

 

V dnešnej dobe sa moderná medicína zameriava na štúdium dopadu flavonoidov na vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV). Niektoré výsledky týchto výskumov dokazujú, že baikaleín zabraňuje vstupu HIV vírusu do buniek, a taktiež zabraňuje jeho replikácii. Katechíny majú dopad na HIV-1 reverznú transkriptázu a DNA polymerázu. Ďalšie flavonidy zasahujú do činnosti HIV-1 proteináz, integráz a dokonca môžu brániť 
vírusovej transkripcii. Doteraz je známych 21 prírodných a 13 syntetických druhov flavonoidov, ktoré ochraňujú organizmus pred HIV vírusom.

 

Okrem HIV vírusu flavonoidy bojujú proti siedmym rôznym iným druhom vírusov ako sú napr. herpes simplex, respiračný syncyciálny vírus (RSV), poliovírus, Sindbis vírus. Navrhované antivírusové mechanizmy zahŕňajú inhibíciu vírusovej polymerázy, a taktiež bránia naviazaniu vírusovej nukleovej kyseliny alebo tvorbe proteínov vytvárajúcich vírusovú kapsidu. Aj keď je táto aktivita známa už od roku 1940, tak len za posledných 25 rokov sa vedci snažia zmeniť štruktúru flavonoidov tak, aby pre ľudstvo získali účinnejší zdroj ničenia vírusových ochorení.

 

Antifungicídna činnosť flavonoidov

 

Medzi ďalšou pozitívnou vlastnosťou flavonoidov patrí schopnosť inhibície klíčenia spór rastlinných patogénov. Tie sú príčinou rôznych hubových ochorení človeka. Galangín a flavanoly nachádzajúce sa v propolise zabezpečujú ochranu proti Aspergillus tamarii, Aspergillus flavus, Cladosporium sphaerospermum, Penicillium digitatum a Penicillium italicum.

 tee-1680885

Karcinogenéza a flavonoidy

 

Rakovina je multifaktoriálne heterogénne ochorenie, ktoré je najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. Z rôznych klinických štúdií vyplýva, že polyfenolové látky vykazujú významnú úlohu v prevencii pred onkologickými ochoreniami. Na základe týchto výskumov bol odhalený mechanizmus potláčania proliferácie nádorových buniek, potláčanie multiliekovej rezistencie, inhibícia angiogenézy a indukcia apoptózy

 

Na základe veľkého počtu onkologických pacientov je užívanie ovocia a zeleniny, ktoré sú bohaté na flavonoidy, nevyhnutné pre prevenciu rôznych druhov rakoviny akou je rakovina hrubého čreva, konečníka a zažívacieho traktu. Priamy vzťah medzi flavonoidmi a karcinogenézou má sója, ktorá je využívaná na ochranu pred rakovinou prsníka, zelený čaj ako prevencia pred rakovinou žalúdka a cibuľa, ktorá ochraňuje organizmus pred rakovinou pľúc.

  • Zdroj informácií: BAČOVČINOVÁ, V. Flavonoidy v rastlinných materiáloch. 2014. Košice. 50 s. CUSHNIE, T., LAMB, A., Antimicrobial activity of flavonoids. In Antimicrobial agents, 2005, vol. 17, no. 4, p. 343-356. GUILAN, L. et al. Estimated daily flavonoid and stilbene intake from fruits, vegetables, and nuts and associations with lipid profiles in chinese adults. In The academy of nutrition and dietetics, 2013, vol. 113, no. 6, p. 786- 794. PROCHÁZKOVÁ, D. et al. Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids. In Fitoterapia, 2011, vol. 82, no. 4, p. 513-523. RAVISHANKAR, D. et al. Flavonoids compounds for anti-cancer therapy. In The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2013, vol.45, no. 12, p. 2821- 2831.
Flavonoidy ako antioxidanty a ich účinky - 5.0 out of 5 based on 3 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.