MENU

Kardioprotektívne vlastnosti flavonoidov

medicc
Konzumácia flavonoidov je úzko spätá so znížením rizika srdcovocievnych ochorení. Výskyt „francúzskeho paradoxu“ bol inšpiráciou pre štúdium týchto ochranných účinkov.

Obyvatelia Francúzska sú známi častým pitím červeného vína, ako zdroja polyfenolových látok, ktoré pozitívne vplývalo na výskyt ischemickej choroby srdca v tejto časti Európy, aj napriek kadiovaskulárnym rizikám ako je napr. spotreba nasýtených tukov.

 

Dôležitou súčasťou obrany proti kardiovaskulárnym ochoreniam je ochrana cievEndotel je vnútornou výstelkou všetkých krvných ciev. Funguje ako selektívne priepustná bariéra medzi krvou a tkanivom. Príčinou orgánovej dysfunkcie v prípade srdcovocievnych ochorení je poškodenie endotelu centrálnych artérií, ktoré majú tendenciu pribúdajúcim vekom tuhnúť. Tuhnutím ciev sa tlak v artériách zvyšuje, čo má za následok vznik a neskorší vývin niektorej z kardiovaskulárnych ochorení vrátane príčiny úmrtnosti.

 

Zelený čaj bojuje nielen proti rakovine

 

Konkrétna štúdia sa zaoberala meraním pulzu krčnej a stehennej artérie. Pomocou elektrokardiogramu zaznamenávala pulzy v určitom časovom intervale medzi krčnou a stehennou artériou, a na základe toho vyhodnocovali tuhosť týchto artérií.

tee-1685847 1920

Hoci je arteriálna tuhosť príčinou starnutia ciev, výsledky tohto štúdia preukázali, že tento dej je reverzibilný. Iné klinické štúdie poukazujú na vzťah medzi spotrebou zeleného a čierneho čaju a aterosklerózou (kôrnatenie ciev).

 

 

Pitie troch šálok denne zeleného a čierneho čaju potvrdilo inhibičný účinok flavonoidov na vznik aterosklerózy.

 

Klinické výsledky 14-ročnej štúdie naznačujú, že antokyanidíny, apigenín a katechín môžu prispievať k menšiemu výskytu vysokého krvného tlaku u dospelých ľudí. Ochranný účinok antokyanidínov voči akútnemu infarktu myokardu potvrdila štúdia z Talianska, zatiaľ čo pre ostatné triedy flavonoidov toto nebolo pozorované. Taktiež mnohé výskumy potvrdili znížené riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody spolu so zníženým rizikom infarktu myokardu až o 11%.

  • Zdroj informácií: BAČOVČINOVÁ, V. Flavonoidy v rastrlinných materiáloch. 2014. 50 s. DANIHELOVÁ, M., ŠTURDÍK, E., Flavonoid natural sources and their importance in the human diet. In Potravinarstvo, 2011, vol. 5, no. 4, p. 12-24. LILAMAND, M. et al. Flanonoids and arterial stiffness: Promising perspectives. In Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 2014, vol. 24 , no.3 , p.1-7. HODGSON, J., CROFT, K., Tea flavonoids and cardiovascular health. In Molecular aspects of medicine, 2010, vol. 31, no. 6, p. 495-502. GRASSI, D., et al. Flavonoids: Antioxidants against atherosclerosis. In Nutrients, vol. 2, 2010, no. 8, p. 889-902. Cassidy et al. CASSIDY, A., et al. Habitual intake of flavonoid subclasses and incident hypertension in adults. In The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 93, 2011, no. 2, p. 338-347.
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.