medicc logo

MENU

Pravidelná gynekologická prevencia zachraňuje životy mnohých žien. Samotná prevencia a preventívna starostlivosť v gynekológii je pre ženu veľmi dôležitá, už od mladého veku až po starobu ženy.

Rakovina pľúc je choroba, ktorá je s fajčením spájaná najčastejšie. Zabíja viac ľudí než akýkoľvek iný druh rakoviny a najmenej 80% týchto úmrtí je spôsobených fajčením.

Vznik nádorov je viac stupňový a viac faktorový proces, ktorý vedie ku vzniku genetického ochorenia, teda rakoviny. Problematika vzniku nádorov spočíva v porušení cyklu bunky.

Pojem ,,in vitro” sa prekladá ako “mimo tela“ alebo v skúmavke. In vitro modely, používané za účelom testovania cytotoxických účinkov potenciálnych rakovinových látok, predstavovali niekoľko desiatok rokov základný primárny skríning, ktorého cieľom bolo identifikovať látky vhodné na in vivo štúdie.    

Rakovinové modely in vitro - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Vývin liekových foriem rakovinovej terapie sa uberal viacerými smermi berúc do úvahy rôzne filozofické hľadiská.

Vývin liekových foriem rakovinovej terapie - 5.0 out of 5 based on 1 review

Ľudské papilomavírusy (Human papillomaviruses) sú pôvodcami sexuálne prenosných ochorení (STD). V súčasnosti poznáme asi 300 typov papiloma vírusov, z nich asi 120 typov infikuje človeka.

Humánne papilomavírusy - 5.0 out of 5 based on 1 review

Veľký význam majú pravidelné preventívne prehliadky u praktických lekárov pre deti a dorast, pri nich je treba zdôrazňovať dôležitosť zdravého spôsobu života a upozorniť na veľké riziká nevhodných návykov, ako je zlá skladba stravy, fajčenie, užívanie drog, alebo alkoholu. 

Rakovina krčka maternice a jej prevencia - 5.0 out of 5 based on 1 review

Rezistencia na lieky je detegovaná v 40 až 80% prípadov pevných nádorov a predstavuje vážnu prekážku k úspešnej liečbe pacientov s rakovinou. Odolnosť proti liečbe protinádorovými liečivami je výsledkom celého radu faktorov.

Ženský prsník je tvorený 15-25 sekciami, nazývanými ako laloky (lobuly), ktoré sú tvorené skupinami lalôčikov. Laloky sú obklopené žľazami, lemované epitelovými bunkami so špecializáciou produkcie mlieka.

Progresia karcinómu prsníka u žien - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Chirurgická liečba je jediná metóda, ktorá dáva šancu na vyliečenie. Predpokladom je včasná diagnóza (štádium 1) a dobrý celkový stav pacienta.

Rakovina pankreasu a jej terapia V. - 5.0 out of 5 based on 1 review

Najväčším rizikom pre vznik rakoviny je pohlavie. Diagnóza rakoviny prsníkov môže postihnúť aj mužov, no tento jav je veľmi vzácny.

Vzájomná pomoc hlavne medzi príbuznými, susedmi, či priateľmi bola na Slovensku prítomná už oddávna. Je tomu tak aj v prítomnosti, rôzne prieskumy potvrdzujú, že viac ako polovica obyvateľstva v priebehu roka niekomu finančne, alebo materiálne pomôže.

Nádorové ochorenia tvoria heterogénnu skupinu ochorení, ktoré svojou rôznorodosťou a hlavne stúpajúcou početnosťou predstavujú celosvetový problém. V ekonomicky rozvinutých krajinách sú považované za hlavnú príčinu úmrtí.

Metabolizmus je súhrn všetkých chemických reakcií, ktoré prebiehajú v rámci bunky alebo organizmu. Vzťahuje sa na celú sieť chemických procesov podieľajúcich sa na udržiavaní života.

Metabolizmus a jeho zmeny počas karcinogenézy - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Prejavy jednotlivých symptómov závisia od lokalizácie nádoru v rámci žľazy. Prvé prejavy karcinómu pankreasu sú nešpecifické - bolesti v epigastriu, flatulencia, nekľud, hnačky, vracanie, zápcha. Práve preto je potrebná včasná a presná diagnostika.

Pankreas a rakovina IV. (diagnostika) - 4.5 out of 5 based on 2 reviews

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.