medicc logo

MENU

Obezita je chronické ochorenie vznikajúce v dôsledku nadmerného príjmu a zároveň nedostatočného výdaja energie. Následkom tejto nevyváženej energetickej bilancie dochádza k množeniz tukového tkaniva v tele.

Koenzám Q10 je pokladaný za jeden z významných markerov života.  

Zdroje antioxidantov - Koenzým Q10 - 3.0 out of 5 based on 2 reviews

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké veci vás vyvádzajú z miery? Čo a koľkokrát vás niečo počas dňa rozčúli?  

Mať myšlienky na budúcnosť – pre mňa nesmierny luxus - 5.0 out of 5 based on 1 review

Klinické štádium ochorenia vyjadruje stupeň pokročilosti karcinómu a je jedným z faktorov, na základe ktorého sa lekár rozhoduje o spôsobe liečby.

Kakaovník, hlavná surovina na výrobu čokolády, je vždyzelený tropický strom, ktorý máva len málo plodov – toboliek. Tobolky obsahujú v dužine 15 až 40 semien – kakaových bôbov, ktoré sú dlhé asi 2 cm, majú hladký povrch a hnedú alebo fialovú farbu.

Aj čokoláda bojuje proti rakovine - 1.0 out of 5 based on 1 review

Hlavným cieľom rádioterapie je zničenie nádoru pri súčasnom zachovaní okolitého zdravého tkaniva ožiareného spolu s nádorom. Pre rádioterapiu sú preto vhodné predovšetkým nádory veľmi a stredne citlivé na žiarenie.

Zhubné novotvary prsníka patria k najčastejším nádorovým ochorením u žien vo svetovej populácii.

Vplyv kávy a jej konzumácie na ľudský organizmus je už dlho predmetom najrôznejších odborných štúdií. Účinky kávy skúmajú špecializované tímy odborníkov na celom svete.      

Približne 50–60% zhubných nádorov vyžaduje rádioterapiu. Rádioterapia je samostatný medicínsky odbor, ktorý na liečebné účely využíva ionizujúce žiarenie. Čo je to rádioterapia a aké druhy žiarenia využíva sa dozviete v tomto článku. 

Hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach sú najčastejšou príčinou úmrtia v dospelosti zhubné nádory.  

Vysoká spotreba červeného mäsa je rizikovým faktorom pre niekoľko typov rakoviny, najmä pre kolorektálny karcinóm, rakovinu prostaty, močového mechúra, prsníka, žalúdka a pankreasu. 

Vlastnosti vnútorných činiteľov sú často určené genetickou informáciou, ktorá vzniká pri splynutí dvoch pohlavných buniek. Do tejto skupiny faktorov vzhľadom k ochoreniu zhubného nádora patri genetický základ, pohlavie a rasa.

Závažné ochorenie človeka ktoréhokoľvek veku vždy zasiahne celú rodinu. Pri ochorení dieťaťa je situácia ešte komplikovanejšia. Najmä rodičia môžu mať pocit, že vo svojej úlohe zlyhali, napríklad že niečo zanedbali. 

Sarkómy mäkkých tkanív, osteosarkóm, retinoblastóm, Ewingov sarkóm, germinálne nádory, hepatoblastómy,  hemangiómy a histiocytóza z Langerhansových buniek.   

Keď ide o bolesť, alebo iné zdravotné problémy, mnohým z nás sa môžu zdať nepodstatné. Avšak pozor, neznamená to, že by ste ich nemali brať vážne. Môžu byť znakom toho, že vám hrozí rakovina. 

10 symptómov rakoviny, ktoré väčšina ľudí zvykne ignorovať - 1.0 out of 5 based on 1 review

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.