medicc logo

MENU

Bioaktívne látky sú prvky, ktoré sa vyskytujú v potravinách len v malych množstvách. Tieto zlúčeniny sa značne líšia chemickou štruktúrou.

Biologicky aktívne látky a rakovina - 4.0 out of 5 based on 1 review

Seromucinózne karcinómy sú karcinómy u ktorých sú v prevahe bunky endocervikálneho typu. Tieto nádory sú menej agresívne. Kritéria pre diagnostiku mucinóznych karcinómov sú založené na odlíšení dobre diferencovaných karcinómov od borderline nádorov. Najviac akceptovaným kritériom je nález stromálnej invázie vo forme nepravidelných povrazcov a hniezd nádorových buniek, alebo zhlukov žliazok v tesnom kontakte.

Seromucinózne karcinómy a ďalšie typy rakoviny vaječníkov - 5.0 out of 5 based on 1 review

Základnou surovinou je čerstvé hrozno. Hrozno v našej oblasti dozrieva koncom augusta. Prevoz a spracovanie hrozna musí byť ukončene aspoň v deň zberu a nesmie byť poškodené, pretože by dochádzalo k mikrobiologickému vývoju a samotnej oxidácií.

Hroznový olej a rakovina - 5.0 out of 5 based on 1 review

Pod pojmom oxidačný stres sa označuje nerovnováha medzi vznikom reaktívnych foriem kyslíka (voľných radikálov) a mechanizmy, ktoré ju odbúravajú - antioxidanty. U ľudí sa táto nerovnováha podieľa na mnohých chorobách - diabetes mellitus, infarkt myokardu. Keďţe sa jedná o civilizačné choroby, mali by ľudia dodržiavať správnu životosprávu.

Oxidačný stres a voľné radikály - 5.0 out of 5 based on 1 review

V polovici roka 2007 uverejnili vedci Nottinghamskej univerzity výsledky skúmania o pôsobení kapsaicínu na rakovinové bunky. Zistili, že kapsaicín priamo útočí na mitochondrie rakovinových buniek, čím doslova ničí ich zásobovanie energiou a navodzuje apoptózu rakovinovej bunky.

Kapsaicín ako voľba onkologickej liečby - 4.0 out of 5 based on 3 reviews

Kyselina listová patrí do skupiny B vitamínov a označuje sa ako folát. Má centrálnu úlohu pri prenose jedného uhlíka. Tým je kyselina listová pre DNA- biosyntézu nevyhnutná.

Kyselina listová a Vitamín B12 - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

Mlieko je podľa odborníkov takmer dokonalá potravina, ktorá obsahuje výživné a stavebné látky, pre stavbu tela a rast človeka v detskom veku. Obsahuje látky pre energetické zabezpečenie existencie organizmu a je tiež zdrojom minerálnych látok, vitamínov, hormónov a enzýmov.

Kravské mlieko - 5.0 out of 5 based on 1 review

Nádory epitelového pôvodu delíme na dve veľké skupiny: nádory z krycieho epitelu a nádory zo žľazového epitelu.

Rakovina vaječníkov - nádory epitelového pôvodu - 5.0 out of 5 based on 1 review

V posledných rokoch došlo k výraznému pokroku v pochopení molekulárnych mechanizmov, vedúcich k vzniku nádorov a ich metastázovania.

Genetický základ rakoviny vaječnkov - ovárií - 5.0 out of 5 based on 1 review

Vaječníky (ovária) sú párové orgány, ktoré sú uloţené v brušnej dutine v ktorých cyklicky dozrievajú ţenské pohlavné bunky – vajíčka a tvoria sa tu pohlavné hormóny.

Karcinóm ovária - 5.0 out of 5 based on 1 review

Tieto neenzymatické antioxidanty premieňajú radikál na prvky ktoré sú menej toxické a sú schopné ďalšieho metabolického procesu alebo vylučovania (lapače, spomaľovače).Bielkoviny transferín a laktoferín sú najdôležitejšie bielkoviny s neenzymatickou antioxidačnou aktivitou.

Neenzymatické antioxidanty - 5.0 out of 5 based on 1 review

Antioxidačná aktivita ovplyvňuje priaznivé účinky potravín na zdravie človeka. V rastlinných materiáloch je viac ako päť tisíc druhov fytonutrionov (faktory s mimonutričnou aktivitou), ktoré ovplyvňujú biochemické pochody v organizme.

Antioxidačná aktivita a metódy stanovenia antioxidačnej aktivity - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

51 let mě děsí myšlenka, že se to zase vrátí…

Jak se žije po šesti zhoubných nádorech - 4.3 out of 5 based on 4 reviews

Základnou požiadavkou prežitia všetkých živých organizmov na Zemi, je prispôsobiť sa a vybudovať systém antioxidačnej ochrany.

Antioxidanty - 5.0 out of 5 based on 1 review

Pohánka jedlá patrí medzi stavikrvovité obilniny a v minulosti sa z nej pripravovali pokrmy pre najchudobnejšie vrstvy. Má minimálne nároky na podmienky prostredia. V boji o každodenné prežitie si vytvorila špeciálne ochranné látky a sústredila ich do semien. Najdôležitejšou s týchto látok je rutín.

Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum) - 3.7 out of 5 based on 3 reviews

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.