medicc logo

MENU

Rakovina hlavy a krku a chemopreventívny prístup

medicc
Kombinácia nových liekov ukazuje pozitívnu možnosť v znižovaní rizika rakoviny u pacientov s pokročilými prekanceróznymi léziami v ústnej dutine na rozvinutie do spinocelulárneho karcinómu hlavy a krku. Kombinácia inhibítorov bola účinná pri potlačení rastu rakovinových nádorových buniek.

Kombinácia nových liekov ukazuje pozitívnu možnosť v znižovaní rizika rakoviny u pacientov s pokročilými prekanceróznymi léziami v ústnej dutine na rozvinutie do spinocelulárneho karcinómu hlavy a krku. Výsledky štúdie, ktorá zahŕňali predklinické a klinické analýzy, boli publikované v Clinical Cancer Research, časopise American Association for Cancer Research.

Spinocelulárny karcinóm hlavy a krku

Spinocelulárny karcinóm hlavy a krku (SKHK) je najčastejším typom rakoviny hlavy a krku, "povedal Dong Moon Shin, MD, profesor hematológie, klinickej onkológie a ORL na Emory University School of Medicine, a riaditeľ Cancer Chemoprevention Program na Winship Cancer Institute at Emory University v Atlante, Georgia "a prežitie u pacientov s SKHK je veľmi nízke. Účinný prevenčný prístup je zúfalo potrebný, najmä potom, čo sa nám konečne podarilo identifikovať pacientov s extrémne vysokým rizikom: sú to pacienti s pokročilými prekanceróznymi léziami v ústnej dutine "

Na základe predchádzajúceho výskumu naznačujúceho úlohu epidermálneho receptoru rastového faktora (EGFR) a cyklooxygenázy-2 (COX-2) v oblasti vzniku SCCHN, Shin a kolegovia naznačujú, že kombinácia EGFR inhibítora a COX-2 inhibítora by mohla vyústiť do účinného chemopreventivneho prístupu.

Zistili, že kombinácia inhibítora EGFR Erlotinib a COX-2 inhibítora Celecoxib bola účinnejšia k potlačeniu rastu ľudských SKHK buniek v porovnaní s podaním týchto liečiv samostatne. Okrem toho, myši liečené touto kombináciou liekov pred tým, ako im boli transplantované ľudské bunky rakoviny SKHK účinnejšie potlačili nádorový rast buniek, než keby boli myšiam podávané lieky samostatne.

Na základe týchto predklinických analýz, Shin a jeho kolegovia začali fázu I skúšobnej chemoprevencie. Jedenásť pacientov s pokročilými prekanceróznymi léziami ústnej dutiny boli liečení liekmy Erlotinib a Celecoxib. Vzorky tkaniva z pacientov boli získané a vyhodnotené patologicky po troch, šiestich a 12 mesiacov po začatí liečby. Následné biopsie boli k dispozícii u siedmich pacientov.

Patologické vyšetrenia biopsiou ukázali, že traja zo siedmich pacientov mali kompletnú patologickú odozvu: to znamená, že nebol nájdený žiaden dôkazy o prekanceróznych léziách v nadväzujúcej vzorke biopsie. Medzi ďalšími pacientmi, dvaja mali čiastočnú patologické odozvu a dvaja mali progresívne ochorenie.

"Zistenie, že kombinácia týchto liekov spôsobila u niektorých pacientov úplne zmiznutie pokročilých prekanceróznych lézií bola skvelá správa," povedal Shin. "Pokročilé premalígne lézie len zriedka kedy ustúpia, takže naše dáta sú dôležité a ukazujú, že táto kombinácia liekov ako chemopreventivna stratégia je možná."

Rakovina hlavy a krku a chemopreventívny prístup - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.