medicc logo

MENU

Rakovina a medikamentózna liečba chronickej bolesti

medicc
Pri odchode z ordinácie vášho lekára musíte presne vedieť, ktoré lieky máte užívať v pravidelných intervaloch a ktoré prípadne nepravidelne podľa ťažkostí. Konečným cieľom liečby chronickej bolesti je odstránenie či výrazné zmiernenie bolesti a dosiahnutie čo najlepšej kvality života chorého. Pri užívaní iných medikamentov za účelom liečby rakoviny sa pred užívaním liekov proti chronickej bolesti vždy poraďte s lekárom. Pri odchode z ordinácie vášho lekára musíte presne vedieť, ktoré lieky máte užívať v pravidelných intervaloch a ktoré prípadne nepravidelne podľa ťažkostí. Konečným cieľom liečby chronickej bolesti je odstránenie či výrazné zmiernenie bolesti a dosiahnutie čo najlepšej kvality života chorého. Pri užívaní iných medikamentov za účelom liečby rakoviny sa pred užívaním liekov proti chronickej bolesti vždy poraďte s lekárom.

Liečba chronickej bolesti

U silnej chronickej bolesti si kladieme postupné ciele:

  1. zaistenie pokojného spánku
  2. odstránenie alebo zmiernenie bolesti pri telesnom kľude
  3. odstránenie alebo zmiernenie bolesti pri telesnej aktivite

Konečným cieľom liečby chronickej bolesti je odstránenie či výrazné zmiernenie bolesti a dosiahnutie čo najlepšej kvality života chorého.

Spôsoby liečby chronickej bolesti

Pri chronickej bolesti vždy zvažujeme, či je možné odstrániť jej príčinu. U nádorov môže u veľmi obmedzeného počtu chorých pomôcť chirurgická liečba, liečba žiarením či chemoterapia. Pokiaľ nie je príčina odstrániteľná alebo nie je ani po podrobnom vyšetrení známa, vykonávame takzvanú symptomatickú liečbu, to znamená, že odstraňujeme či miernime vlastnú bolesť.

Pri liečbe bolesti je nevyhnutný dobrý vzťah medzi pacientom a ošetrujúcim personálom, dôležitá je vzájomná dôvera a empatia. Mimoriadne dôležité je pochopenie a spolupráca rodiny a priateľov chorého.

Medikamentózna liečba

Základným pilierom liečby chronickej bolesti je medikamentózna liečba - podávanie liekov odstraňujúcich či zmierňujúcich bolesť. Keď je táto liečba vedená presne a správne, pri dobrej vzájomnej spolupráci lekára a pacienta, je možné udržať bolesť pod kontrolou u väčšiny (viac ako 90%) chorých.

Bohužiaľ pomerne často nie je chronická bolesť liečená primerane a dostatočne. Príčiny neúspechu liečby bolesti môžu byť rôzne: zlá informovanosť lekárov o možnostiach liečby bolesti, predsudky a obavy lekárov, pacientov a ich blízkych týkajúce sa užívania opioidov, nedostatočná spolupráca chorých alebo ich príbuzných.

Medikamentózna liečba sa riadi niekoľkými pevnými pravidlami, ktoré by mal rešpektovať lekár aj pacient, aby bol úspech liečby čo najvýraznejší:

1. Liek proti bolesti (analgetikum) podávame v pevných časových intervaloch. Ďalšia dávka musí byť vždy podaná skôr, než odznie účinok predchádzajúcej dávky. Ak sú nasledujúce dávky analgetík podávané až v čase, keď bolesť znovu nastupuje, je jej utíšenie ťažšie. Je úplne nevhodné podávať analgetiká u chronickej bolesti takzvane "podľa potreby". Dávky a intervaly pravidelného podávania analgetík určí lekár pri úzkej spolupráci s chorým podľa jeho ťažkostí. V jednom prípade je však podávanie analgetík podľa potreby úplne na mieste - ak sa objaví takzvaná “prelomová bolesť“.

2. Analgetiká sú nasadzovaná postupne podľa stupňa ich účinnosti (od slabších po silnejšie).

3. Analgetiká môžu byť kombinovaná s takzvanými pomocnými liekmi, ktoré majú takisto určitý analgetický účinok a pôsobenie základných liekov proti bolesti podporujú a zvyšujú.

Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala pre tieto účely trojstupňový liekový rebríček používania analgetík:

I. stupeň = neopioidové analgetikum ± pomocný liek. Ak bolesť trvá alebo silnie, použijeme

II. stupeň = slabý opioid + neopioidové analgetikum ± pomocný liek. ak bolesť trvá alebo silnie, použijeme

III. stupeň = silný opioid ± neopioidové analgetikum ± pomocný liek.

Pred prechodom na nasledujúci liečebný stupeň by sme mali maximálne využiť možnosti stupňa existujúceho. V prípadoch, že bolesť je veľmi intenzívna a nie je dostatočne tlmená liekmi prvého stupňa rebríčka, môžeme pri rozširovaní analgetickej liečby preskočiť rovno na tretí stupeň, teda na použitie silného opioidu. Hovoríme o tzv analgetickom výťahu.

4. Dávkovanie analgetík je stanovené podľa potrieb chorého. Skôr než skracovanie intervalu podania lieku volíme zvýšení jeho dávky.

5. Dávame jednoznačne prednosť podávaniu liekov ústami, prípadne formou náplastí, eventuálne aj čapíkov, len málokedy je nutné dlhodobé injekčné podávanie analgetík.

6. Cieľom liečby nemusí byť vždy úplná bezbolestnosť, je ale nutné docieliť subjektívne ľahko znesiteľné úrovne bolesti. Úplná bezbolestnosť býva často dosahovaná za cenu únavnosti, spavosti, celkového zníženia aktivity. Za úspešnú liečbu pokladáme, ak chorý udáva zmiernenie bolesti najmenej o 50%.

7. Lekár by vám mal vystaviť písomný časový plán užívania liekov s vysvetlením, na aký účel je príslušný liek podávaný. Pri odchode z ordinácie vášho lekára musíte presne vedieť, ktoré lieky máte užívať v pravidelných intervaloch a ktoré prípadne nepravidelne podľa ťažkostí.

8. Je nevyhnutné, aby účinnosť liečby vašej bolesti bola pravidelne sledovaná a liečba bola podľa potreby upravovaná. V prvých dňoch liečby je vhodné prípadne aj denné sledovanie, po nastavení optimálneho dávkovania môžu byť kontroly menej časté. Vznik bolesti iného typu (zmena charakteru bolesti) v priebehu liečby okamžite hláste lekárovi.

9. Ak trpíte nespavosťou, je nutné s ňou intenzívne bojovať, inak vás zbytočne psychicky aj fyzicky oslabuje. Na noc podávame vyššie dávky analgetík, prípadne pomocný liek na spanie.

Reklama
Rakovina a medikamentózna liečba chronickej bolesti - 5.0 out of 5 based on 2 reviews
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.