medicc logo

MENU

Podporná liečba u onkologických ochorení

medicc
Podporná liečba je taká liečba, ktorá má za cieľ prevenciu či miernenie nežiaducich účinkov vlastnej protinádorovej liečby, čím samotnú protinádorovú liečbu umožňuje. Podporná liečba rovnako minimalizuje príznaky nádorového ochorenia a vedie k stabilizácii alebo zlepšeniu kvality života.

Čo sa používa pri podpornej liečbe?

Medzi základné nástroje podpornej liečby patria antiemetiká, psychofarmaká, bisfosfonáty (znižovanie rizika zlomenín kostí, hladiny vápnika v krvi a rizika vytvorenia obličkových kameňov), erytropoetín (podpora tvorby červených krviniek), laxatíva, leukocytárne rastové faktory (zvyšovanie počtu neutrofilov) a najmä lieky proti bolesti.

 2

Podporná liečba je liečebná modalita, zahŕňajúce veľa rôznych aspektov. V najjednoduchšom prípade môže byť vykonávaná praktickým lekárom, inokedy rozhoduje o jej spôsobe erudovaný onkológ. Komplikovanejšia situácia vyžadujú predovšetkým internistickú erudíciu, prípadne konzultácie s ďalšími špecialistami interných aj chirurgických odborov.

 

Najzložitejšie situácie možno riešiť iba na primerane vybavených jednotkách intenzívny onkologickej alebo hematologické starostlivosti.

 

Čo patrí pod pojem podporná liečba?

Medzi zásadné oblasti podpornej liečby patrí zvládanie nutričných problémov onkologicky chorých, infekčných komplikácií, horúčok nádorového pôvodu, nádorových bolestí, nevoľnosti a zvracanie, metabolických komplikácií, únavy pri ochorení zhubným nádorom a psychologických problémov onkologicky chorých.

Ďalej sú to starostlivosť o stómie, otázky liečby krvnými derivátmi a terapie nádorových obštrukcií a v neposlednom rade ekonomické či právne a otázky subjektívnej kvality života.

 3

Komplementárne metódy s overenou účinnosťou

V tejto súvsislosti hovorí o tzv. komplementárnych metódach s overenou účinnosťou, ktoré majú za cieľ doplniť a optimalizovať štandardnú terapiu. Medzi ne sa radia psychoonkologická starostlivosť, telesná aktivita, dietetika a optimalizácia výživy.

Taktiež sem môžeme zaradiť selénové terapiu. Neoddeliteľnou súčasťou podpornej starostlivosti o onkologického pacienta sa stáva tiež psychosociálne poradenstvo a psychoonkologické sprevádzanie pacientov. Tu do tímu starajúcich vstupujú psychológovia, sociálni pracovníci, duchovní, podporné skupiny, atď.

 

Terapeutické ciele psychoonkologického sprevádzanie pacientov s rakovinou

 

Do tejto skupiny môžeme okrem iného zaradiť aj stabilizáciu a zlepšenie psychickej situácie, rozpoznanie, osvojenie a využitie obranných stratégií, obnovenie a zlepšenie pocitu vlastnej hodnoty, vyrovnanie sa s vlastným telesným obrazom, funkciami a pocity, sprostredkovanie stratégií zvládanie (zvládanie kríz).

 

Dôležité je taktiež zlepšenie sociálnych vzťahov a aktivít, prípadne správanie v rámci citových väzieb, posilnenie vlastnej zodpovednosti či podpora pri hľadaní nového zmyslu života, prípadne nových životných cieľov.

1

Medzi účinky, ktoré je podľa dostupných štúdií možné očakávať, sa radí napríklad zlepšenie psychosociálne kompetencie, zodpovednejšie jednania a v neposlednom rade predĺženie doby bez recidívy alebo doby prežitia so zodpovedajúcim zvýšením kvality života.

 

O paliatívnej liečbe onkologických ochorení si môžete prečítať v našom ďalšom článku.

 

Zdroje:

Vorlíček, J. (2004). Podpůrná léčba v onkologii a role sestry při její realizaci. XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty). Brno: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, p. 195.

Angenendt, G., Schütze-Kreilkamp, U., Tschuschke, V. (2010). Psychoonkologie v praxi. Praha: Portál.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.