medicc logo

MENU

Pre každého iná, aj keď vždy tá istá - bolesť

medicc
Rakovina býva často spojovaná s bolesťou. V tomto článku sa dozviete bližšie informácie o bolesti, o jej rozdelení a o tom, ako správne komunikovať s lekárom na tému bolesť. Bolesť je veľmi osobná záležitosť, nedá sa zmerať ani zvážiť, skúsenosti dvoch osôb nemôžu byť nikdy rovnaké.

Každý vieme čo je bolesť

Medzinárodná spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti definuje bolesť ako "nepríjemný zmyslový a emočný zážitok, spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva alebo popisovaný v pojmoch takéhoto poškodenia. Bolesť je vždy subjektívna."

Chronická bolesť môže sprevádzať radu ochorení, napríklad nádorové ochorenia, reumatické choroby, poúrazové stavy. Vnímanie bolesti ovplyvňuje celý rad fyzických, duševných, duchovných, etnických i kultúrnych faktorov.

Na vnímanie bolesti majú vplyv aj vaše predchádzajúce skúsenosti s bolesťou a vedomosti, ako je možné bolesť zmierniť. Vaše pocity ovplyvňuje tiež duševná podpora ľudí okolo vás.

Bolesť je pocit, ktorý zahŕňa širokú škálu problémov, od miernych až po ťažké. Iba vy môžete posúdiť intenzitu Vašej bolesti a vysvetliť a popísať ju človeku, ktorý vám môže pomôcť. Poznáme rôzny typy, ako napríklad akútnu a chronickú.

 

Akútna bolesť

Akútna bolesť vzniká pri poškodení telesného tkaniva úrazom, chorobou alebo operačným zákrokom. Trvá niekoľko hodín, dní alebo týždňov. Ide o prirodzenú reakciu organizmu na poškodenie majúce dôležitý význam ako závažný varovný signál (dotyk horúceho predmetu, bolesť na hrudníku u akútneho infarktu myokardu a pod).

Veľká akútna bolesť súčasne predstavuje značnú psychickú záťaž. Na odstránenie akútnej bolesti vedie liečba zameraná na odstránenie príčiny bolesti a k úprave poškodeného tkaniva, prípadne je liečba spojená s podávaním liekov proti bolesti. Tento typ bolesti býva často spojovaný s liečbou rakoviny.

 

Chronická (dlhodobá) bolesť

Pri chronickej bolesti zvyčajne nemožno preukázať jednoduchú súvislosť medzi poškodením telesné tkanivá a prežitkom chorého. Trvá dlhšie, než je pre daný typ poškodeného tkaniva alebo orgánu bežné. Jej trvanie presahuje dobu troch a viac mesiacov.

Často je neúmerne veľká oproti pôvodnému a vyvolávajúcemu podnetu.

Vo vývoji chronickej bolesti majú podstatnú úlohu psychologické a sociálne faktory. Bolesť môže zahŕňať okrem telesného utrpenia aj problémy duševné, duchovné a sociálne. Nemá funkciu varovného signálu, ale nadobúda sama o sebe charakter choroby. Miernenie je teda vlastným cieľom liečby. Tento typ sa často vyskytuje v prípade rakoviny po ukončení samotnej liečby nádoru.

Pri vyšetrovaní chronickej bolesti platí základné pravidlo: zdravotnícky personál musí chorému vždy pri jeho výpovedii veriť. Je to správne východisko pre vzájomnú dôveru, pre stanovenie liečebného plánu a pre spoluprácu pri liečbe.

Pacient by sa mal snažiť bolesť čo najlepšie opísať. Je potrebné zistiť miesto, jej vyžarovanie, zmeny v priebehu dňa, charakter (tupá, bodavá, rezacia, pálčivá, zvieravá), silu, vplyv na spánok, na príjem potravy, na telesnú či duševnú aktivitu, možné vyvolávajúcej príčiny.

Lekár tiež potrebuje poznať doterajšie úspešné aj neúspešné pokusy o liečbu, ich úspechy či neúspechy. Je dobré, keď pacient prinesie k prvej návšteve písomný zoznam doteraz prekonanej liečby, predovšetkým liekov, ktoré užíval.

 

Stupnice bolesti

Pretože vnímanie bolesti je veľmi individuálne a závisí na rade okolností, snažíme sa silu bolesti u jednotlivých chorých hodnotiť podľa určitých stupníc.

Vizuálno analógová škála je úsečka o dĺžke 10 cm, vyzerá ako pravítko, jej ľavý koniec je označený ako "žiadna bolesť" (0) a pravý koniec ako "najhoršiu bolesť, akú si viem predstaviť "(10). Pacient na úsečke označí, za akú silnú považuje svoju momentálnu bolesť.

Melzackova škála intenzity má 5 stupňov

  1. mierna
  2. nepríjemná
  3. silná
  4. krutá
  5. neznesiteľá

Je vhodné, aby si chorý viedol denník, v ktorom zaznamenáva intenzitu svojej bolesti podľa zvolenej škály. Dodatočné posudzovanie sily bolesti je veľmi ťažké a je zaťažené častými chybami.

Pacient by mal do denníka uvádzať aj prípadné obmedzenie pohyblivosti a bežné denné aktivity podmienené bolesťou, trvania nerušeného spánku (ako dlho spal), výskyt nevoľnosti, zápchy a ovplyvnenie príjmu potravy a tekutín.

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko typov denníkov, ktoré pacient môže obdržať aj s vysvetlením priamo v ambulancii.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.