MENU

Nový spôsob, ako sa dá brzdiť rakovina: Prerušenie rozhovoru medzi nádorovými bunkami

medicc
Bol dosiahnutý veľký pokrok v liečbe rakoviny. Vedci v súčasnosti hľadajú nové generácie liečiv, ktoré by boli schopné zastaviť jednu z troch najčastejších príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách. Bol vyvinutý nový prístup k narušeniu "rozhovoru" medzi rakovinovými bunkami, ktorý zabraňuje rastu nádoru. Tento prístup bol vyvinutý prostredníctvom spoločného úsilia chemikov z NYU a farmakológov z USC.

Štúdia sa objavila 9. Septembra v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Vedecký tím vedený Bogdanom Olenyukom z USC School of Pharmacy a profesorom  Paramjitom Aroraom z NYU College of Arts and Sciences vysvetľuje ich vývoj syntetickej molekuly, ktorú nazvali "proteínová mimetická doména". Tento objav predstavuje posunutie hraníc vo výskume rakoviny.

 

Zameranie na rakovinové bunky

Typický výskum sa zameriaval na objavovanie malých molekúl, ktoré by boli zacielené len na rakovinové bunky a následne ich neutralizovali. Táto nová, syntetická molekula sa zameriava na interakciu medzi dvoma proteínmi v mieste, kde intracelulárny signál konverguje následok zvýšenia prejavu (väčšiu aktivitu) génov, ktoré podporujú progresiu nádoru.

Táto zlúčenina bola špeciálne navrhnutá tak, aby prerušila typ molekulárneho “rozhovoru“ v bunke – tzv. bunkovú signalizáciu, ktorá podporuje rast rakovinových buniek a progresiu nádoru.

"Existuje naliehavá potreba urýchliť objav liečiv rakoviny založených na báze mechanizmov bunky" povedal Swati Kusha, spoluautor výskumu. "Tradične, transkripčné faktory a ich komplexy boli veľmi náročné ciele vzhľadom na návrh liečiv, hlavne preto, že bolo samo o sebe ťažké nájsť syntetické molekuly, ktoré sa viažu na povrchu plytkých transkripčných faktorov s vysokou afinitou a špecificitou."

Doteraz z veľkej časti snahy o vytvorenie zlúčeniny, ktorá môžu inhibovať (spomaliť, zabrániť) transkripčné faktory boli veľmi neúspešné. Avšak táto štúdia predstavuje úspešný prístup od konceptu až po štúdie in vivo.

 

„Keď sme sa pustili do tejto štúdie pred niekoľkými rokmi, neuvedomili sme si, ako neuveriteľne zložité tento výskum bude, "uviedol Bogdan Olenyuk. „Naše spoločné úsilie nás viedlo k návrhu stabilizovanej proteínovej vrstve, ktorá sa musí viazať na jej cieľový transkripčný faktor s vysokou afinitou, upravujúc pritom aktivitu tradične "neliečiteľnej" bielkoviny obsiahnutej vo veľmi zložitej bunkovej signalizačnej sieti.“

Za osobitnú zmienku stojí práve spomínaná syntetická molekula nazvaná- HBS 1. Je založená na chemicky stabilizovanom proteíne, ktorý napodobňuje špecifickú molekulu, od ktorej bola stvorená a vykazuje vynikajúci potenciál pri potlačení nádorov.

Štúdie vykonané na New York University a USC preukázali, že nový prístup narušil “rozhovor“ nádorových buniek, zasiahol požadovaný ciel v bunke, čo viedlo k rýchlej blokáde rastu nádoru. Naviac táto zlúčenina nevykazuje žiadne známky toxicity alebo negatívneho dopadu na skúšobnom hostiteľovi.

Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.