MENU

Prejavy rakovinových ochorení

Ochorenie rakovinou je obrovským zásahom do života človeka a spája sa s psychickou reakciou ako je strach, úzkosť, depresia a stres. Úzkosť spôsobuje depresiu, strach zhoršuje celkový stres. Prítomnosť depresie, úzkosti, strachu a stresu je významným ukazovateľom kvality života u pacientov s nádorovým ochorením. Najčastejšími problémami sú "depresívne a úzkostné reakcie, ktoré sprevádzajú proces prijatia a adaptácie onkologického pacienta na závažnú chorobu."
Vnímanie vlastného tela je súčasťou sebapoznania, v prípade rakoviny býva obraz tela vážne narušený, čo sa môže prejaviť v hodnote sebaúcty. Obavy z nového vzhľadu môžu ovplyvniť medziľudské vzťahy a spôsobiť komunikačné a sexuálne problémy. Pre mnoho pacientov sú práve tieto udalosti nanajvýš nepríjemné a je nutné urobiť všetko pre to, aby sa človek cítil lepšie.
Telesné zmeny pri onkologickom ochorení zhoršujú kvalitu života chorého človeka, obmedzujú možnosti jeho rozvoja a znemožňujú jeho sebestačné fungovanie. Bolesť je jedným z najčastejších a najobávanejších dôsledkov nádorových ochorení. Ochorenie rakovinou hrubého čreva a konečníka spočiatku nebolí. Bolesť prichádza až vtedy, keď nádor alebo metastázy rozrušia vedľajšej zdravé tkanivo. Bolesť sa môže vyskytnúť počas liečebných a diagnostických procesov, ktorými každý chorý prechádza.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.