MENU

Liečba rakoviny

Myelofibróza je chronická choroba krvotvorby. Charakterizuje ju zmnoženie väziva v kostnej dreni a postupne zanikajúci priestor pre zdravú krvotvorbu. Príčinou myelofibrózy je poškodenie kmeňovej krvotvornej bunky. Pre pacientov s týmto ochorením je od roku 2012 k dispozícii cielená liečba.
Prinášame Vám ďalší príspevok na tému podpornej liečby rakoviny infúznou terapiou vitamínom C. Na pre pacienta veľmi praktické otázky odpovedali Prof. MUDr. Joseph J. Cullen, Cancer Center Univerzity of Iowa, MUDr. Jeanne A. Drisko, Medical Center – Cancer Research Institute University of Kansas. Ak Vás táto téma zaujíma, článok Vám dá v krátkosti reálny obraz o tom "čo a ako".
Prinášame Vám ďalší pozitívny článok o vyliečení sa z rakoviny, spolu s popisom priebehu choroby a tiež toho, čo sama bývalá pacientka považuje za najväčší prínos v jej uzdravení. Tou látkou sú betaglukány - komplexné polysacharidy, schopné podporovať obranné reakcie organizmu. Pod článkom si tiež môžete stiahnuť jedálniček, ktorým sa pacientka riadila. Aj touto cestou ďakujeme za poskytnuté informácie.
Zatiaľ nebol vynájdený liek alebo liečebný postup na rakovinu, ktorý by pôsobil len na tkanivo nádoru. Každá liečebná metóda v rôznej miere postihuje aj zdravé tkanivo. Preto je hranica liečebných možností daná znášanlivosťou terapie práve týmito zdravými tkanivami. Každá liečebná metóda používaná v onkológii je teda sprevádzaná väčšími či menšími vedľajšími účinkami, ktoré je potrebné poznať a byť na ne pripravený.
Prinášame Vám rozhovor na tému využitia infúznej terapie vitamínom C pri liečbe rakoviny, a tiež ako prevencie pri tejto a iných chorobách. Terapia aj v tomto prípade výhradne potvrdzuje jej prínos pre pacientov v každom štádiu ochorenia. Hovoríme s MUDr. Adelou Englerovou, onkologičkou z Rimavskej Soboty.
Personalizovaná medicína vychádza z poznatku, že rozdielni pacienti s tým istým ochorením reagujú na liečbu odlišným spôsobom. Individuálne charakteristiky pacienta majú totiž na fungovanie liečby významný vplyv. Je tomu tak i pri liečbe rakoviny hrubého čreva a konečníka.
Rovnako, ako je jedinečný každý človek, líšia sa aj nádory. Preto je nevyhnutné onkologických pacientov liečiť cielene, s ohľadom na individuálne zdravotné potreby. Personalizáciu liečby rakoviny dnes umožňuje genetické testovanie nádorov na mutácie v génoch.
Významný úspech liečby s inhibítormi tyrozínkinázy (TKI) u chorých s Philadelphia chromozóm (Ph) pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) dramaticky zmenil prognózu tohto ochorenia. Aj napriek tomu, že prvolíniová liečba CML použitím imatinibu znamená významný benefit pre väčšinu chorých, ukazuje sa, že 25 - 35 % pacientov potrebuje v priebehu 5 rokov zmenu liečby z dôvodu rezistencie alebo zlyhania liečby.
Závery tlačovej konferencie na tému liečby rakoviny vysokými dávkami vitamínu C podanými vnútrožilovo infúziami. O tomto spôsobe liečby sa vie už 50 rokov. Pôvodné závery boli negatívne, ale nové štúdie jasne ukazujú, že podávanie vitamínu C pacientom s rakovinou, výrazne zlepšuje ich kvalitu života a nemá nežiadúce účinky. Napriek tomu sú názory na použitie tejto liečby stále nejednotné.
Prinášame Vám ďalšie zaujímavé čítanie o tejto úžasnej rastline. Ako sa zelený čaj pripravuje, aké antioxidanty obsahuje? Čo sú to vlastne tie stále spomínané antioxidanty a ako nám pomáhajú chrániť sa pred rakovinou? Toto a o mnoho viac sa dozviete v nasledujúcom článku.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.