medicc logo

MENU

Trávacia sústava - Medicc.eu

Zvýšený body mass index (BMI, v preklade “Index telesnej hmotnosti“) je spojený s vyšším rizikom rakoviny hrubého čreva so špecifickou molekulárnou charakteristikou. Naopak, fyzická aktivita je spojená so zníženým rizikom pre tento istý typ rakoviny. Ako presne BMI a cvičenie vplývajú na riziko CTNNB1-negatívneho typu rakoviny je zatiaľ nejasné.
Operácie nádorov hlavy a krku často menia pacientovu schopnosť žuť, prehĺtať, alebo hovoriť. Pacient môže vyzerať po operácii inakšie, tvár a krk môžu byť opuchnuté. Opuch zvyčajne zmizne v priebehu niekoľkých týždňov. Avšak, ak lymfatické uzliny sú odstránené, môže byť tok lymfy v oblasti kde boli uzliny odstránené pomalší a lymfa sa môže v tkanivách usádzať, čo spôsobuje ďalšie opuchy, ktoré môžu trvať dlhú dobu.
Cigaretový dym rovnako ako dym z cigár obsahuje toxické a rakovinotvorné chemikálie, ktoré sú škodlivé pre fajčiarov aj nefajčiarov. Neexistuje bezpečný tabakový výrobok a taktiež neexistuje bezpečná úroveň vystavenia ľudského organizmu tabakovému dymu. Čím viac fajčíte, tým sa u vás zvyšuje riziko ochorenia.
Pre väčšinu ľudí je bezpečné jesť potraviny, ktoré obsahujú vápnik a zároveň užívať doplnky vápnika, avšak ich kombinácia by nemala prekročiť najvyšší tolerovateľný príjem 2,5 g vápnika za deň. Konzumácia príliš veľkého množstva vápnika - viac ako 5 g denne. môže viesť k niekoľkým škodlivým vedľajším účinkom. Pri ľuďoch, ktorí denne užívali 500 mg vápnika a viac bolo zistené až 31 percentné zníženie rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka.
Známky a príznaky nádorov hlavy a krku môžu zahŕňať hrču alebo opar, ktorý sa nehojí, bolesť v krku, ktorá nezmizne, ťažkosti pri prehĺtaní, a zmeny hlasu alebo chrapot v hlase. Zlá ústna hygiena a chýbajúce zuby môžu byť rizikové faktory pre vznik nádorov ústnej dutiny.
Väčšina nádorov hlavy a krku začína v skvamóznych bunkách, ktoré vystielajú vlhké povrchy vo vnútri hlavy a krku. Užívanie tabaku, alkoholu a infekcia ľudským papilomavírusom sú významné rizikové faktory pri nádoroch hlavy a krku. Medzi typické príznaky rakoviny hlavy a krku patrí bolesť, ktorá sa nezlepšuje, bolesť v krku, ktorá nezmizne, ťažkosti pri prehĺtaní (zapríčinené hrčou) a zmeny alebo chrapot v hlase.
Rizikové faktory týkajúce sa rakoviny hrubého čreva možno rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie faktory ovplyvňujúce riziko vzniku rakoviny hrubého čreva sú spojené so stravou. Existujú aj príčiny, ktoré nie sú s výživou a životným štýlom priamo spojené. Aj u rakoviny hrubého čreva a konečníka existuje genetická predispozícia.
V strave s nízkym obsahom vlákniny sú dlhšie intervaly medzi pohybmi čriev. To môže mať za následok hromadenie karcinogénov v črevách a tým pádom môže dochádzať k zvyšovaniu rizika rakoviny čriev. Strava bohatá na zeleninu a ovocie, by mohla znížiť počet prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka o 30 až 50%.
Liečba rakoviny hrubého čreva má často pozitívne výsledky, nesie so sebou však aj nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť poňatie osoby chorého, jeho psychický a fyzický stav a početnosť a kvalitu kontaktu s okolitým prostredím. Chirurgická operácia je základnou metódou liečby zhubného nádoru hrubého čreva a súčasne najstaršou formou liečby rakoviny. Liečba žiarením (rádioterapia) sa uplatňuje hlavne u nádorov konečníka. Často sa kombinuje s chemoterapiou.
Telesné zmeny pri onkologickom ochorení zhoršujú kvalitu života chorého človeka, obmedzujú možnosti jeho rozvoja a znemožňujú jeho sebestačné fungovanie. Bolesť je jedným z najčastejších a najobávanejších dôsledkov nádorových ochorení. Ochorenie rakovinou hrubého čreva a konečníka spočiatku nebolí. Bolesť prichádza až vtedy, keď nádor alebo metastázy rozrušia vedľajšej zdravé tkanivo. Bolesť sa môže vyskytnúť počas liečebných a diagnostických procesov, ktorými každý chorý prechádza.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.