medicc logo

MENU

Rakovina hrubého čreva - Medicc.eu

Zmeny týkajúce sa sexuálneho fungovania u mužov a žien s kolorektálnym karcinómom (rakovinou hrubého čreva a konečníka) neboli dobre preskúmané. Sexuálna dysfunkcia a dysfunkcia močových ciest sú spozorované komplikácie pri resekcii rektálnej rakoviny. Hlavnou príčinou sa zdá byť zranenie autonómnych nervov v panve.
Rakovina hrubého čreva a konečníka, alebo kolorektálny karcinóm si nevyberá. Každoročne pribudne 3500 žien i mužov, ktorým tvrdo zasiahne do života. Pri príležitosti Mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme pripravilo občianske združenie europacolon slovensko výnimočnú kampaň. Jej cieľom je vyhľadávanie rodinne podmienenej rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorá často postihuje ľudí mladších ako 50 rokov.
Zvýšený body mass index (BMI, v preklade “Index telesnej hmotnosti“) je spojený s vyšším rizikom rakoviny hrubého čreva so špecifickou molekulárnou charakteristikou. Naopak, fyzická aktivita je spojená so zníženým rizikom pre tento istý typ rakoviny. Ako presne BMI a cvičenie vplývajú na riziko CTNNB1-negatívneho typu rakoviny je zatiaľ nejasné.
Pre väčšinu ľudí je bezpečné jesť potraviny, ktoré obsahujú vápnik a zároveň užívať doplnky vápnika, avšak ich kombinácia by nemala prekročiť najvyšší tolerovateľný príjem 2,5 g vápnika za deň. Konzumácia príliš veľkého množstva vápnika - viac ako 5 g denne. môže viesť k niekoľkým škodlivým vedľajším účinkom. Pri ľuďoch, ktorí denne užívali 500 mg vápnika a viac bolo zistené až 31 percentné zníženie rizika rakoviny hrubého čreva a konečníka.
Rizikové faktory týkajúce sa rakoviny hrubého čreva možno rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie faktory ovplyvňujúce riziko vzniku rakoviny hrubého čreva sú spojené so stravou. Existujú aj príčiny, ktoré nie sú s výživou a životným štýlom priamo spojené. Aj u rakoviny hrubého čreva a konečníka existuje genetická predispozícia.
V strave s nízkym obsahom vlákniny sú dlhšie intervaly medzi pohybmi čriev. To môže mať za následok hromadenie karcinogénov v črevách a tým pádom môže dochádzať k zvyšovaniu rizika rakoviny čriev. Strava bohatá na zeleninu a ovocie, by mohla znížiť počet prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka o 30 až 50%.
Liečba rakoviny hrubého čreva má často pozitívne výsledky, nesie so sebou však aj nežiaduce účinky, ktoré môžu ovplyvniť poňatie osoby chorého, jeho psychický a fyzický stav a početnosť a kvalitu kontaktu s okolitým prostredím. Chirurgická operácia je základnou metódou liečby zhubného nádoru hrubého čreva a súčasne najstaršou formou liečby rakoviny. Liečba žiarením (rádioterapia) sa uplatňuje hlavne u nádorov konečníka. Často sa kombinuje s chemoterapiou.
Telesné zmeny pri onkologickom ochorení zhoršujú kvalitu života chorého človeka, obmedzujú možnosti jeho rozvoja a znemožňujú jeho sebestačné fungovanie. Bolesť je jedným z najčastejších a najobávanejších dôsledkov nádorových ochorení. Ochorenie rakovinou hrubého čreva a konečníka spočiatku nebolí. Bolesť prichádza až vtedy, keď nádor alebo metastázy rozrušia vedľajšej zdravé tkanivo. Bolesť sa môže vyskytnúť počas liečebných a diagnostických procesov, ktorými každý chorý prechádza.
Všetky typy rakoviny majú jednu spoločnú vlastnosť - nekontrolovateľný rast a kumuláciu abnormálnych buniek. Rakovina hrubého čreva čiže kolorektálny karcinóm je malígne ochorenie vznikajúce malígnou transformáciou cylindrického epitelu hrubého čreva (vzostupný, priečny, zostupný tračník a esovitá kľučka) a rekta. Slovenská Republika patrí medzi krajiny, kde sa rakovina hrubého čreva a konečníka vyskytuje mimoriadne často. V súvislosti s neskorým odhalením nádoru, kolorektálny karcinóm predstavuje vo vyspelých krajinách jednu z najčastejších príčin úmrtia v porovnaní s ostatnými typmi rakoviny.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.