MENU

Typy prevencií proti rakovine

medicc
Prevenciu možno rozlíšiť na tri základné druhy prevencií - primárnu, sekundárnu a terciárnu. Každý druh tejto prevencia má vlastnú charakteristiku, ktorá sa zameriava na rôznorodú skupinu osôb.

Primárna prevencia proti rakovine

 

Hlavným cieľom primárnej prevencie je zabránenie vzniku ochorenia. V súhrne sa jedná o ovplyvňovanie rizikových faktorov a činností spojených so zdravým životného štýlom. Aplikácia primárnej prevencie má znížiť v našom prípade výskyt onkologických ochorenia. Práve na túto oblasť prevencie sa zameriava aj náš portál www.medicc.eu .

 

Nutná podpora primárnej prevencie pri rakovinových ochoreniach je dôležitá v týchto oblastiach:

 

- Boj proti fajčeniu, najmä v mladších vekových skupinách u žien

- Programy pre odvykanie od fajčenia a liečbu závislosti na tabaku

- Boj s alkoholizmom, najmä chronickým pitím destilátov

- Ochrana pokožky pred neúmernou expozíciou slnečného žiarenia

- Eradikácia infekciou Helicobaterií pylori

- Vakcinácia proti hepatitidám

- Vakcinácia proti papillomavírusom

- Výchovu k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu, a to už na školách

- Analýzy a hodnotenia komerčných produktov z hľadiska možnej karcinogenity

- Analýza stavu životného prostredia z hľadiska karcinogenity, napríklad vodných zdrojov

 

Sekundárna prevencia proti rakovine

 

Sekundárna prevencia sa zameriava na činnosti, ktorých cieľom je včasné rozpoznanie a vyhľadanie vzniknutého ochorenia. Zameriava sa na rizikové skupiny vzhľadom k rizikovosti onkologického ochorenia. Aplikácia sekundárnej prevencie má ovplyvniť mortalitu onkologických pacientov. V onkologickom prípade sa jedná o skoré zachytenie zhubných nádorov.

 

Čím skôr bude onkologické ochorenie diagnostikované, tým skôr začne liečba v ranom štádiu choroby. U sekundárnej prevencie onkologického ochorenia je dôležitým faktorom skríning. Tým dochádza k lepšej prognóze ochorenia. V rámci sekundárnej prevencii proti vzniku rakoviny by sa mali vykonávať tieto činnosti:

 

- Skríning rakoviny prsníka

- Skríning rakoviny krčka maternice

- Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka

- Kampane na záchytávanie melanomických foriem, najmä po letnej sezóne

 

sunbathing

 

- Dispenzarizácia (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou) jedincov so zvýšeným dedičným rizikom vzniku nádoru na základe rodinnej anamnézy, onkologenetických konzultácií a v indikovaných prípadoch genetickom testovaní

- Preventívne onkologické prehliadky zohľadňujúce vekovo špecifická onkologických rizík

- Odborovo špecifické depistáže (cielené v včasné vyhľadávanie chorých, ale aj zdrojov chorôb v celej populácií) prekanceróz a skorých nádorov vo stomatológii, ORL, pneumológií, gastroenterológií, gynekológii, urológii či hematológií

- Pilotné a cieľové štúdie zamerané na metodológiu skorého záchytu rakoviny prostaty

- Pilotné a cieľové štúdie zamerané na metodológiu skorého záchytu rakoviny pľúc u rizikových skupín

- Pilotné štúdie zamerané na včasnú diagnostiku nádorov pečene, žlčových ciest, pankreasu a obličiek

- Pilotné štúdie zamerané na včasnú diagnostiku nádorov u seniorov ako špecifickej skupiny s vysokým onkologickým rizikom a limitovanými možnosťami kombinovanej liečby

 

Terciárna prevencia proti rakovine

 

Terciárna prevencia je súhrn činností, ktoré sú zamerané proti vzniku komplikácií už diagnostikovaného a liečeného ochorenia s cieľom zabrániť jeho opakovaniu a progresii. Hlavným cieľom terciárnej prevencie je včasne zachytiť prípadný návrat nádorového ochorenia po primárnej liečbe.

  • Zdroj informácií: Runkasová, A.: Problematika prevence onkologického onemocnění ve výchove ke zdraví. 2015. Brno
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.