medicc logo

MENU

Rakovina prsníka - Medicc.eu

Nový výskum z University of Michigan Comprehensive Cancer Center zistili, že proteín HER2 (Receptor ľudského epidermálneho rastového faktora 2) hrá úlohu aj pri vzniku rakoviny prsníka, ktorá by sa zvyčajne zaradila do kategórie HER2-negatívny. Taktiež zistili, že liek Herceptin, ktorý sa zameriava na liečenie HER2, môže mať ešte väčšiu úlohu v liečbe rakoviny prsníka a prevencii jej šírenia.
Hormóny estrogén a progesterón môžu stimulovať rast niektorých karcinómov prsníka. Hormonálna terapia sa používa na zastavenie alebo spomalenie rastu týchto nádorov, na liečbu včasnej aj pokročilej rakoviny prsníka. Taktiež sa používa na prevenciu rakoviny prsníka u žien, s vysokým rizikom vzniku ochorenia. Niektoré lieky, najmä antidepresíva, môžu znížiť účinnosť hormonálnej terapie.
Obezita zvyšuje riziko rakoviny prsníka u žien po menopauze, ktoré nepoužívajú hormonálnu substitučnú terapiu. Úroveň rizika stúpa s množstvom konzumovaného alkoholu. Štúdie ukazujú, že keď ženy prestanú užívať estrogén v kombinácii s progesterónom, riziko vzniku rakoviny prsníka klesá. Radiačná terapia aplikovaná na hruď z dôvodu liečby rakoviny zvyšuje riziko rakoviny prsníka, začínajúc 10 rokov po liečbe a trvajúce po celý život.
Rehabilitácia je neoddeliteľnou súčasťou terapie. Rehabilitácia znamená liečebné postupy, ktorými sa snažíme dosiahnuť pôvodného stavu zdravia. U chorých s rakovinou možno len ťažko vyššie spomínaný cieľ naplniť, ale v každom prípade môže rehabilitácie prispieť k úprave porušených funkcií a k zlepšeniu kvality života.
Cvičenie štyri alebo viac hodín týždenne môže znížiť hladinu hormónov a pomáhať tak k znižovaniu rizika rakoviny prsníka. Zníženie doby, počas ktorej je ženské prsné tkanivo vystavené estrogénu môže pomôcť predísť rakovine prsníka. Inhibítory aromatázy znižujú riziko novej rakoviny prsníka u žien, ktoré majú zvýšené riziko rakoviny prsníka. Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môžu rozhodnúť mať preventívnu mastektómiu alebo profylaktickú ooforektómiu. Cvičenie štyri alebo viac hodín týždenne môže znížiť hladinu hormónov a pomáhať tak k znižovaniu rizika rakoviny prsníka. Zníženie doby, počas ktorej je ženské prsné tkanivo vystavené estrogénu môže pomôcť predísť rakovine prsníka. Inhibítory aromatázy znižujú riziko novej rakoviny prsníka u žien, ktoré majú zvýšené riziko rakoviny prsníka. Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môžu rozhodnúť mať preventívnu mastektómiu (odstránenie oboch prsníkov, aj keď nie sú žiadne príznaky rakoviny). Niektoré ženy, ktoré majú vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka sa môže rozhodnúť podstúpiť profylaktickú ooforektómiu (odstránenie oboch vaječníkov, ak neexistujú žiadne známky rakoviny).
Aby partnerské vzťahy naďalej dobre fungovali, je potrebné, aby bol partner veľmi citlivý, chápajúci a ústretový. Veľakrát chorobu a jej riešenie partnerské vzťahy utuží. Partneri sa ešte viac zblížia a naučia sa ťažké obdobie života riešiť spoločne. Ak partneri nie sú schopný zvládať problémy samostatne, môžu vyhľadať pomoc odborníka.
U hormonálnej liečby sa vedľajšie účinky prejavujú v závislosti na spôsobe, akým došlo k zablokovaniu vplyvu pohlavných hormónov na rast nádoru. Pri aplikácii chemoterapie sa vedľajšie účinky prejavujú veľmi často. Cytostatiká majú za následok potlačenie rastu nielen nádorových buniek, ale aj buniek zdravých tkanív, čo predstavuje problém najmä u tých buniek, ktoré sa rýchlo množia a rastú.
Z celkového počtu ochorení rakoviny prsníka je v priemere menej ako 1% pacientov mužského pohlavia. Karcinóm prsníka u mužov sa objavuje najmä vo veku medzi 60 a 70 rokom ich života. V súčasnosti je miera prežitia rovnaká pre mužov aj ženy za predpokladu, že je im stanovená diagnóza v rovnakej fáze vývinu choroby.
Cieľom sekundárnej prevencie je včasná detekcia a terapia karcinómu prsníka v počiatočných štádiách. Samovyšetrenie prsníka je jedným z najlepších spôsobov, ako zistiť malý zhubný nádor. Toto vyšetrenie nie je náročné. Efektivita tohto vyšetrenia sa posudzuje veľmi ťažko, kvôli individuálnej schopnosti vykonávať túto metódu. Na druhej strane výhodou samovyšetrovania je pomoc pri upozornení na abnormality.
V prípade operácií pri ktorých sa prsník zachová sa dá konštatovať, že problémy zvyčajne nevznikajú. V prípade odstránenia prsníka však môžu u niektorých pacientok nastať závažnejšie komplikácie - postmastektomickým bolestivým syndrómom a tiež lymfedém. Vedľajšie účinky po rádioterapii je zvyčajne možné vnímať iba v miestach, na ktorých bolo ožarovanie vykonávané.

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.