MENU

Kritický pohľad na víno

medicc
V dnešnom článku sa pozrieme na pozitívne vlastnosti vína, ale zároveň aj na jeho možný negatívny vplyv na naše zdravie.

O pozitívnych účinkoch vína sme vás už informovali tu, tu, tu a tu. Dnes sa budeme venovať hlavne jeho potenciálnym negatívam. Na začiatok však ešte raz zopakujeme jednu z najväčších výhod vína a to je jeho antioxidačný potenciál

 

Antioxidačná aktivita


Počas normálnych fyziologických dejov sa vytvárajú reaktívne formy kyslíka (ROI/ROS) ako je napríklad superoxid, peroxid vodíka alebo aj hydroxylové radikály. Sú to molekuly, ktoré majú vo svojej valenčnej vrstve nespárený elektrón, čo ich robí silne reaktívnymi. Tieto zlúčeniny sú zvyčajne odstraňované intracelulárnymi enzýmami ako je glutatión, superoxid dismutáza a kataláza. Môže však nastať abnormálna akumulácia ROS, ktorú obyčajne nazývame ajoxidačný stres“. Pod pojmom oxidačný stres rozumieme aj porušenie rovnováhy oxidant - antioxidant, ktorá je spôsobená veľkým množstvom voľných radikálovoxidantov a nedostatkom antioxidantov v organizme.

vine-157566

ROS sú schopné poškodiť dôležité molekuly ako sú nukleové kyseliny, lipidy, bielkoviny, nenasýtené mastné kyseliny a sacharidy a môžu spôsobiť aj poškodenia DNA. Tie môžu viesť k mutáciám. Ak ROS nie sú účinne pohlcované intracelulárnymi enzýmami, môžu aktivovať radikálové reťazové reakcie. Následne sú nimi poškodzované bunkové molekuly a to vedie k chorobnému stavu. Pôsobenie ROS je pripisované vzniku viac ako 100 ochorení. Niektoré zlúčeniny majú vysokú účinnosť pri pôsobení proti ROS. Sú nimi napríklad resveratrol a hydroxytyrosol.

 

Resveratol

 

Resveratrol je stilbén, ktorý má vnútornú antioxidačnú kapacitu, t.j. schopnosť pôsobiť proti ROS a odolávať oxidačným poškodeniam. Táto schopnosť môže súvisieť s jeho chemopreventívnymi účinkami. Resveratrol je v súčasnej dobe v centre pozornosti po celom svete vďaka svojim pozitívnym účinkom na ľudský organizmus. Kvôli antioxidačnej aktivite môže byť resveratrol používaný hlavne na spomalenie tvorby toxických oxidačných produktov v ľudskom tele a na minimalizáciu alebo prevenciu oxidácie lipidov vo farmaceutických produktoch.

 

Ďalej sa môže používať na zachovanie nutričnej kvality a predĺženie trvanlivosti potravín a liečiv namiesto iných chemických antioxidačných látok, pretože je to prírodná látka a jeho použitie je bezpečnejšie. Hydroxytyrosol (2-(3,4-dihydroxyfenyl) etanol) je hydrofilný polyfenol, ktorý sa bežne vyskytuje v olivách, v olivovom oleji, ale aj vo vínach. Jeho antioxidačná aktivita bola skúmaná za použitia mnohých techník v abiotických modelových systémoch. Rôznymi činidlami boli generované reaktívne ROS a iné radikály. V porovnaní s inými polyfenolickými zlúčeninami, hydroxytyrosol ukázal účinnejší antioxidačný efekt kvôli svojej orto-dihydroxylovej štruktúre.

 

glass-of-wine-1326788

 

Negatívny vplyv


Vína obsahujú aj komponenty, ktoré negatívne vplývajú na zdravie človeka. V prípade niektorých ľudí môžu byť zdravie ohrozujúce či smrteľné vo vyšších množstvách. Týmito komponentmi sú alergény, pesticídy a toxíny.

 

Alergény


Alergén je látka, ktorá je ľudským telom vnímaná ako nevhodná a vyvoláva resp. spúšťa alergickú reakciu v tele. Táto imunitná reakcia môže spôsobiť príznaky ako napríklad nádchu, svrbenie a slzenie očí, bolesť hrdla, suchú kožu a podráždenie dýchacích ciest spôsobujúci sipot, tlak na hrudníku, dýchavičnosť a chronický kašeľ. Alergickú reakciu, ktorá má ťažký priebeh a môže mať až život ohrozujúce následky nazývame anafylaxiou.


Alergia spôsobuje, že imunitný systém reaguje a uvoľňuje na obranu chemické látky. Ak je alergénom látka zo vzduchu, alergická reakcia s najväčšou pravdepodobnosťou bude vplývať na oči, nos a pľúca. Ak je alergénom látka prijatá orálne, môže to mať vplyv na ústa, žalúdok a črevá. Potravinové alergie môžu tiež spôsobovať kožné vyrážky alebo dokonca príznaky astmy.

migraine-1437

 

Alergia a víno

 

Alergény môžu byť používané aj v procese výroby vína, počas čírenia. Ide o proces odstránenia nežiaducich látok ako sú bielkoviny, polyfenolické látky a triesloviny, ktoré kalia víno a spôsobujú jeho horkosť a trpkosť. Číriaci prostriedok reaguje s rôznymi nečistotami a pevnými látkami vo víne a spolu klesnú na dno suda alebo nádrže. Ak je víno umiestnené v regáli alebo je premiestňované z jedného suda do druhého, sediment zostane na dne a nie je považovaný za súčasť hotového vína. Predpokladá sa, že pri filtrácií, „regálovaní“ a číriacich procesoch sa usadeniny odstránia. Jedným z najpoužívanejších číridiel je bentonit, ktorý je vegánsky a bezlepkový a často sa používa pri biodynamických vínach.

 

Biodynamické vínaz viniča dopestovaného na biodynamických farmách, ktoré sa vyznačujú ekologickým hospodárstvom. Tieto farmy sú charakteristické tým, že odmietajú používanie všetkých chemických látok ako sú herbicídy, pesticídy, fungicídy a iných, ktoré sú vyrobené synteticky. Ďalšie často používané číridlá sú vaječný bielok (ovalbumín), kazeín, hydrolyzovaný pšeničný lepok izolovaný, chitín (z kôrovcov), želatína (zo zvierat alebo rybích bielkovín), glej (látka z rybích mechúrov, často jesetera) a množstvo ďalších syntetických a prírodných látok.

 

Pesticídy a toxíny


Vinič je napádaný mnohými rastlinnými a živočíšnymi patogénmi. Preto sa vo vinohradoch aplikuje široká škála insekticídov, fungicídov, akaricídov a herbicídov. Škodcovia a pôvodcovia chorôb narúšajú fyziológiu viniča a tým môžu mať do určitej miery vplyv na kvalitu výnosu ovocia. Najčastejším škodcom napádajúcim vinohrady je hmyz. Najhorší sú škodcovia, ktorí napádajú priamo plody. Škodcov je veľa druhov a z tohto dôvodu sa používa celý rad fungicídov a insekticídov. Rezíduá týchto produktov však môžu prechádzať z hrozna do muštu a neskôr do vína s rizikom vplývajúcim na zdravie spotrebiteľa. Vinárske procesy, ako je macerácia, lisovanie, uskladňovanie, čírenie a filtrácia majú tiež vplyv na výskyt pesticídov prechádzajúcich do finálneho produktu.

wine-making-

Európa je hlavným producentom vína vo svete. Tiež vedie v konzumácií vína vo svete . Kvôli rastúcim obavám verejnosti z možných zdravotných rizík spojených s prítomnosťou toxických rezíduí v ľudskej strave, sa zameriavajú výskumy na kvalitu a bezpečnosť potravín

 

  • Zdroj informácií: ARTHUR, P. G., NIU, X., RIGBY, P., STEER, J. H. A JEFFREY, G. P., 2008. Oxidative stress causes a decline in lysosomal integrity during hypothermic incubation of rat hepatocytes. In Free Radical Biology and Medicine, 2008, vol. 44, (1), s. 24–33. AVIGNONE, A., HOKAYEM, M., BISBAL, C., LAMBERT, K., 2012. Dietary antioxidants: Do they have a role to play in the ongoing fight against abnormal glucose metabolism?. In Nutrition, 2012, vol. 28, (7-8), s. 715-721. FERNÁNDEZ-MAR, M. I., MATEOS, R., GARCÍA-PARRILLA, M.C., PUERTAS, B., CANTOS-VILLAR, E., 2012. Bioactive compounds in wine: Resveratrol, hydroxytyrosol and melatonin: A review. In Food Chemistry, 2012, vol. 130, s. 797–813. GÜLÇIN, İ., 2010. Antioxidant properties of resveratrol: A structure–activity insight. In Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2010, vol. 11, s. 210–218. LOŠONSKÁ, K. 2014, Komponenty slovenských vín vplývajúce na zdravie človeka. Bratislava. 49 s. PELIT, F.O., ERTAŞ, H., SEYRANI, I., ERTAŞ, F. N., 2013. Assessment of DFG-S19 method for the determination of common endocrine disruptor pesticides in wine samples with an estimation of the uncertainty of the analytical results. In Food Chemistry, 2013, vol. 138, (1), s. 54-61. RODRIGUEZ, G., LAMA, A., JARAMILLO, S., FUENTES-ALVENTOSA, J.M., GUILLÉN, R., JIMÉNEZ-ARAUJO, A., RODRÍGUEZ-ARCOS, R., FERNÁNDEZ-BOLAÑOS, J., 2009. 3,4-Dihydroxyphenylglycol (DHPG): an important phenolic compound present in natural table olives. In J. Agric. Food Chemistry, 2009, vol. 57, (14), s. 6298–6304. TORRES DE PINEDO, A., PEÑALVER, P. A MORALES, J. C., 2007. Synthesis and evaluation of new phenolic–based antioxidants: Structure–activity relationship. In Food Chemistry, 2007, vol. 103, (1), s. 55–61. (http://www.allergyfreetable.com/wine-allergies.php) (http://asthma.about.com/od/glossary/g/def_allergen.htm) (http://www.acaai.org/allergist/allergies/Symptoms/Pages/default.aspx).
Kritický pohľad na víno - 5.0 out of 5 based on 1 review
Páči sa?
Pridať komentár

Potrebujeme aj Vašu pomoc!

Ako aj Vy môžete pomocť ľuďom okolo seba?

Prispejte svojim článkom

Náš potrál je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti a životné príbehy.

Možno práve Vaša skúsenosť zlepší životy iných ľudí. Pridajte sa k nám.

Hľadáme odborné kapacity

Ak ste odborníkom na tému rakovina, vieme Vám poskytnúť priestor na našom portály.

Sme otvorený rôznym druhom spolupráce. Prosíme, kontaktujte nás.

Partneri

 

medicc logo

Upozornenie: V texte sa môžu vyskytovať chyby. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa Vášho zdravia o ktorých ste sa dočítali na tejto stránke, konzultujte najprv so svojím lekárom.